Súťaž - Športom pre Červené stužky

Odborné učilište internátne Lučenec

Haličská cesta č.80
98403 Lučenec

Správa o aktovite Športom za Červené stužky z OUI Lučenec

Naše učilište.na ktorom sa vzdelávajú zdravotne hendikepovaní žiaci, sa už tradične zapojilo aj aktivitou Športom za Červené stužky do celoslovenskej kampane v boji proti AIDS a to celoškolským turnajom v stolnom tenise.

Aktivity sa zúčastnilo aktívne 25 žiakov, pasívne 64. Víťazom v turnaji sa stal žiak tretieho ročníka.


s pozdravom,
Eva Hukkelová

Eva Hukkelová