Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola

Ústredie 760
02301 Oščadnica

Hodnotiaca správa pre kampaň Červené stužky
Športom pre Červené stužky
Základná škola Oščadnica Ústredie 760

Školská súťaž Selfie run venovaná kampani Červené stužky.

Základná škola Oščadnica Ústredie sa zapojila do kampane Červené stužky aktivitou Športom pre Červené stužky. Školská súťaž sa realizovala v dňoch od 13. novembra do 14 . novembra 2019. Celkový počet žiakov, ktorí sa zúčastnili súťaže Selfie run bolo 44 žiakov a 4 vyučujúci. 13.novembra súťažili žiaci tretieho a štvrtého ročníka. V počte družstiev štyri. 14. novembra súťažili žiaci piateho až ôsmeho ročníka. Družstiev bolo sedem.
Podmienkou súťaže bolo mať vytvorené štvorčlenné družstvo a mať mobilný telefón na fotenie. Družstvá dostali 15 úloh. Čas na plnenie bolo 45 minút. Úlohou žiakov bolo odfotiť sa pri rôznych predmetoch, osobách, zvieratách ale aj v rôznych polohách. Družstvám sa meral čas, za ktorý úlohy splnili. Ak presiahli čas plnenia úloh prirátali sa trestné body. Fotky kontrolovali učitelia a zapisovali žiakom body za splnené úlohy.
V ročníkoch tretí a štvrtý, iba jedno družstvo splnili úlohy na čas. Ostatné získali trestné body.
Umiestnenie družstiev tretieho a štvrtého ročníka:
1. miesto: Medvede (31 bodov)
2. miesto: Foťáci (29 bodov) – mali lepší čas !
3. miesto: Žabky (29 bodov)
4. miesto: Špioni (27 bodov)

Starší žiaci boli veľmi šikovní. Všetky družstva splnili úlohy v kratšom čase, ako bol stanovený.

Umiestnenie družstiev piateho až ôsmeho ročníka:
1.miesto: ENDUROKeksáci (34 bodov)
2.miesto: Anime (33 bodov)
3. miesto: Diamant (32 bodov)
4. miesto: Selfie žabky (31 bodov) lepší čas!!!!!
5. miesto: Zobrie (31 bodov)
6. miesto: Mrochty (30 bodov)
7. miesto: VSCO (29 bodov)

Žiaci boli ohodnotení vecnými cenami a diplomami.

Koordinátorka za Červené stužky – zodpovedná osoba za aktivitu Šport pre Červené stužky:
Mgr. Daniela MačejkováMgr. Daniela Mačejková