Súťaž - Športom pre Červené stužky

Školský internát Stredná športová škola

Trieda SNP 104
04011 Košice-Západ

V utorok 12. novembra 2019 sa v rámci 13. ročníka kampane Červené stužky uskutočnila súťaž na tému „Športom pre Červené stužky“. V rámci tejto súťaže sme zorganizovali turnaj žiakov Školského internátu Strednej športovej školy v Košiciach v stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo 32 žiakov.

Mgr. Murzová, Mgr. Tyč