Súťaž - Športom pre Červené stužky

Školský internát Športového gymnázia

Trieda SNP 104
04011 Košice-Západ

BEH PO SCHODOCH ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU ŠPORTOVÉHO GYMNÁZIA V KOŠICIACH

Školský internát Športového gymnázia 21.11.2018 pripravil športovú aktivitu Beh po schodoch. Bežalo sa po schodoch školského internátu z prízemia až na 8. poschodie. Absolvovať túto trasu znamenalo vybehnúť 160 schodov.
Táto aktivita bola realizovaná v rámci aktivít kampane Červené stužky 2018 zameranú na informovanosť mládeže o AIDS, prevencii a pomoc postihnutým a Medzinárodného dňa bez fajčenia. Žiaci ktorí beh odbehli dostali v cieli červenú stužku.Súťaže sa zúčastnilo 31 žiakov – chlapcov aj dievčat. Pri záverečnom slávnostnom vyhodnotení všetci zúčastnení dostali odmeny drobné darčeky a reklamné predmety od sponzorov.

Výsledky:

Dievčatá Chlapci:
1. miesto Denisa LENKOVÁ 1. miesto Adam JOZEF
2. miesto Natália PADOVÁ 2. miesto Tomáš BARCI
3. miesto Natália ŽIAKOVÁ 3. miesto Martin KOZÁR

ABSOLÚTNY VÍŤAZ
ADAM JOZEF - čas 25,68 s.

Do aktivity sa zapojili aj kolektív vychovávateľov, ktorí symbolicky absolvovali bez po schodoch z 8. poschodia na prízemie.

Ďakujeme všetkým ktorí sa zapojili.

Mgr. Eduard Tyč