Súťaž - Športom pre Červené stužky

Reedukačné centrum a Špeciálna základná škola internátna

Nám. Kpt. Nálepku 613
95201 Vráble

Reedukačné centrum Vráble ako špeciálne výchovné zariadenie pre žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s poruchami správania má kapacitu 24 žiakov. V deň stolnotenisového turnaja, 20.11.2018 sa zapojili do aktivity všetci žiaci, učitelia ako aj vedenie školského zariadenia s celkovým počtom 18 žiakov a 7 pedagógov. Verím, že aj keď nepatríme k veľkým zariadeniam, naši žiaci sú rizikovou skupinou a preventívny program Červené stužky im snáď v budúcom živote pomôže predísť rizikovému správaniu. Chlapci s červenou stužkou na hrudi bojovali o víťazstvo a celý stolnotenisový turnaj si užívali vo výbornej nálade. Nepostupujúci povzbudzovali finalistov. Víťazom turnaja sa stal Braňo Petrovič. Zároveň som vďačná kolegom za aktívnu spoluúčasť.

Mgr. Eva Májeková