Súťaž - Športom pre Červené stužky

Gymnázium P. J.Šafárika - P.J. Šafárik Gimnázium

Akademika Hronca 1
04801 Rožňava

Dňa 20.11.2019 sa v rámci celoslovenskej kampane Červené stužky v kategórii Športom pre Červené stužky 2019 zapojili aj naši žiaci z Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave, kde si žiaci 8.OA a VII.OA zmerali v priateľskom zápase svoji sily vo volejbale. Do kampane sa zapojili aj učitelia Telesnej a športovej výchovy a o to viac mali žiaci väčšiu motiváciu.

Mgr. Monika Bodnár, Mgr. Peter Németh