Súťaž - Športom pre Červené stužky

Gymnázium P. J.Šafárika - P.J. Šafárik Gimnázium

Akademika Hronca 1
04801 Rožňava

Červené stužky

Dňa 6. a 14. 11. 2018 sa v telocvični školy Gymnázium P. J. Šafárika – P. J. Šafárik Gimnázium konal volejbalový turnaj zmiešaných družstiev školy. Turnaj bol venovaný kampani Červené stužky. Počet zapojených žiakov bol 64. Zapojené triedy boli: II.OA, VII.OA a 2.B

Zápasy sa konali v dvoch termínoch nakoľko mladší žiaci II.OA súťažili v prehadzovanej a straší žiaci hrali volejbal.

Zápasy sa niesli v duchu fair – play a všetkým zúčastneným, sa takýto typ športovej činnosti, kde môžu ukázať svoje kvality a sceliť kolektív veľmi páčilZodpovedný vedúci: Mgr. Németh Peter a Mgr. Repaszká Monika

Mgr.Monika Repaszká a Mgr.Németh Peter