Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola

J. A. Komenského 161/6
97243 Zemianske Kostoľany

Šport a telesná výchova ukázali, že môžu zohrávať účinnú úlohu v boji proti HIV / AIDS tým, že poskytujú populárne miesto na preventívne vzdelávanie. Existujú tiež dôkazy naznačujúce, že účasť na športe môže pomôcť spomaliť ochorenie u jedincov, ktorí sú HIV pozitívni. Cieľom nás dospelých je pomáhať deťom osvojiť si zdravý životný štýl, pozitívne sa orientovať v živote a účelne využívať voľný čas. A preto pod heslom „Dobré zdravie predĺži život“ sa 16.10. 2019 uskutočnilo športovo - zábavné popoludnie v telocvični našej ZŠ, kde si žiaci zmerali sily v rôznych športových disciplínach.

Jana Kmeťová