Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola Starohorská 8, Dulovce

Starohorská 8
94656 Dulovce

Športom pre Červené stužky

U nás len 2.ročník turnaja vo vybíjanej sa uskutočnil 12.11.2018 v školskej telocvični. Na úvod sme žiakom pripomenuli, že tento turnaj sa koná na podporu kampane Červené stužky. Hrali proti sebe všetky ročníky druhého stupňa. Kapitánkami boli triedne učiteľky. Prehralo to družstvo, ktorého hráči boli všetci vybití ako prví. Hrali všetky deti z triedy za každý ročník. Jeden zápas sa hral max. 10 min.
Víťaz turnaja - žiaci 8. ročníka - dostal zlatý pohár a diplom. Triedy na 2. a 3. mieste dostali diplomy. Podobne ako minulý rok aj teraz sa žiaci tešili, ako si o rok opäť zmerajú sily v športe.
Zodpovedná Mgr. M. Jiríčková a Mgr. M. Holečková.

Mgr. Marcela Jiríčková