Súťaž - Športom pre Červené stužky

Súkromná spojená škola EES

Solivarská 28
08005 Prešov

Dňa 14.11.2018 sa uskutočnil florbalový zápas, na ktorom sa zúčastnili okrem žiakov našej školy aj žiaci ďalších troch škôl.
Počet zapojených osôb: 30 žiakov.
Zodpovedná osoba: Mgr. Slavomír Benč.

Mgr.Slavomír Benč, Ing.Nadežda Fedorová