Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola J. M. Petzvala

Moskovská 20
059 01 Spišská Belá

V utorok 12. novembra 2019 sa v telocvični ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej Belej uskutočnil školský florbalový turnaj, ktorý bol venovaný kampani Červené stužky. Zúčastnilo sa ho 10 družstiev (60 žiakov a zamestnancov školy). Vo výbornej atmosfére sme aj športom chceli podporiť túto kampaň. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo z 9. A triedy, ale víťazmi sme sa stali všetci.

Mgr. Silvia Lorenčíková