Súťaž - Športom pre Červené stužky

Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom

Ul. J Kollara 3
915 01 Nove Mesto nad Vahom

Dňa 14.11.2019 sa žiaci našej školy v počte 45 zapojili v rámci kampane Červené stužky do súťaže na tému ŠPORTOM PRE ČERVENÉ STUŽKY.
Žiaci I. stupňa absolvovali prekážkový beh cez pripravenú trasu, zapájali sa do rôznych cvičebných úkonov.
Žiaci II. stupňa si zahrali spolu s vyučujúcimi vybíjanú.
Tieto aktivity sa žiakom veľmi páčili, športovali s úsmevom, radosťou a veľkým zanietením.

Mgr. Cibulková

Mgr. Cibulková Denisa