Súťaž - Športom pre Červené stužky

Stredná odborná škola

Sládkovičova 2723/120
06927 Snina

Dňa 22.10. 2019 naša škola zorganizovala športovú súťaž vo futsale pod názvom "FUTSAL - športom pre Červené stužky". Do tejto súťaže sa zapojili stredné školy v Snine: Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola, štátne Gymnázium, Gymnázium sv. Cyrila a Metóda a spojená škola internátna. Aj keď naši žiaci (chlapci z I.OM,II.OM,III.OM triedy - ochrana osôb a majetku) skončili ako 3. v poradí, mali zo športového podujatia dobrý pocit a určite si to na druhý rok zopakujú.

Mgr. Mária Stašková