Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Hlavná 367/7
08212 Kapušany

Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany
Florbalový turnaj – Červené stužky
V rámci kampane Červené stužky sme na škole zorganizovali dňa 29.10.2018 florbalový turnaj pre žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Žiaci súťažili medzi sebou v jednotlivých ročníkoch, dievčatá proti dievčatám, chlapci proti chlapcom systémom každý s každým. Herný čas jedného zápasu bol 2x 4 minúty. Každý ročník mal na odohratie zápasov 2 vyučovacie hodiny. Žiaci boli oboznámení prostredníctvom školského rádia s projektom Červené stužky. Potom už prebehla spoločná rozcvička a samotné zápasy. V každom ročníku sa odohralo spolu 6 zápasov, z toho 3 dievčenské a 3 chlapčenské.
Žiaci odohrali spolu 18 zápasov, ktoré odpískali dvaja vyučujúci a dvaja žiaci. Do turnaja sa zapojilo 166 žiakov a 2 vyučujúci.
Po ukončení turnaja sme slávnostne vyhodnotili výsledky turnaja a pripomenuli sme žiakom hlavnú myšlienku. Výsledky jednotlivých ročníkov:
7.ročník
Chlapci Dievčatá
1.miesto 7.B 7.A
2.miesto 7.A 7.C
3.miesto 7.C 7.B

8.ročník
Chlapci Dievčatá
1.miesto 8.B 8.A
2.miesto 8.C 8.B
3.miesto 8.A 8.C
9.ročník
Chlapci Dievčatá
1.miesto 9.B 9.A
2.miesto 9.A 9.C
3.miesto 9.C 9.B

Mgr. Lucia Čemová