Súťaž - Športom pre Červené stužky

Stredná odborná škola techniky a služieb

Laskomerského 3
97746 Brezno

Dňa 15. 11. 2019 sa konalo na SOŠ techniky a služieb v Brezne
športové podujatie "Športom pre Červené stužky" po tretí raz.
Podujatia sa zúčastnilo 87 žiakov a pedagógov školy. Tento rok naši telocvikári pripravili súťaž v speedmintone.

PhDr. Medveďová, Mgr. Parobeková, Mgr. Turňa