Súťaž - Športom pre Červené stužky

Spojená škola- Špeciálna základná škola

Fabiniho 3
05201 Spišská Nová Ves

Naša škola sa pod vedením koordinátorky kampane Mgr. Kataríny Šarišskej zapojila do trinásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky aktivitou Športom pre červené stužky. Žiaci a učitelia Špeciálnej základnej školy 19. novembra 2019 v CVČ v Spišskej Novej Vsi športovali a súťažili nielen pre radosť, ale i pre ČERVENÉ STUŽKY. A tým vyjadrili solidaritu s ľuďmi nakazenými HIV, postihnutými chorobou AIDS.V úvode aktivity si žiaci a učitelia nastúpili, nasledovala rozcvička, športové súťaže družstiev a florbalový turnaj.

Mgr. Katarína Šarišská