Súťaž - Športom pre Červené stužky

Spojená škola internátna

Tovarnícka 1632
955 01 Topoľčany

Športom pre červené stužky.
25. septembra 2018 sa naša škola už po tretíkrát zapojila do celoslovenskej kampane „Športom pre Červené stužky“. Súčasťou tohtoročného ročníka sú už tradične rôzne aktivity s ňou spojené, ktoré sme pripravili pre žiakov I. a II. stupňa našej školy.
Do kampane sa zapojilo 59 žiakov a 13 pedagógov variantov A,B,C a praktickej školy.
Športová akcia sa uskutočnila na ihrisku našej školy v Tovarníkoch. Nakoľko sme škola s menším počtom žiakov, turnaja sa zúčastnili tri triedy ročníkov 5. – 9. Žiaci súťažili v dvoch disciplínach – vybíjaná dievčatá a futbal chlapci. Pre žiakov I. stupňa sme zorganizovali športové súťažné disciplíny – prekážková dráha, preťahovanie lanom, prechod tunelom, skok vo vreci, hod loptičkou na cieľ, beh po vyznačenej dráhe. Celú akciu nám spríjemnila tanečná skupina FREEDOM FIGHTEERS z Topoľčian. Sme radi, že sme mohli prispieť do kampane v boji proti AIDS.
Koordinátor protidrogovej prevencie Mgr. Daniela Božiková
a žiaci SŠI, ul. Tovarnícka 1632, Topoľčany

Mgr. Daniela Božiková, drogový koordinátor školy