Súťaž - Športom pre Červené stužky

Stredná odborná škola

J. Majlátha 2
07651 Pribeník

Športom pre červené stužky
Stolnotenisový turnaj
Dátum: 08.11.2019
Počet žiakov: 17
Zodpovední: Mgr. Tomáš Tomori
Ing. Ján Blaško
I.miesto- Dobčák Levente II.A
II.miesto Petrík Tomáš I.N
III.miesto Páloczi Dániel II.A

RNDr.Silvia Šimková