Súťaž - Športom pre Červené stužky

Spojená škola - ŠZŠ

Hradná 7
94501 Komárno

Športom pre červené stužky

... žiaci nižších ročníkov boli oboznámení, primeranou formou, s poslaním Svetového dňa boja proti AIDS, ich aktivitou bol aj turnaj vo floorballe...


Počet osôb: 6
Dátum: 18.11.2019
Zodpovedná: Mgr. Orsolya Csernyanszky

Mgr. Orsolya Csernyanszky