Súťaž - Športom pre Červené stužky

Stredná odborná škola pedagogická

SNP 509/116
03914 Turčianske Teplice

Dňa 22. 11. 2019 (v piatok) pri príležitosti kampane boja proti HIV a AIDS Červené stužky sa na našej škole, Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach, uskutočnil školský volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili 4 družstvá. Súboj medzi jednotlivými tímami bol naozaj napínavý, a preto sú výsledné umiestnenia zaslúžené. Prvé miesto obsadili žiačky 3.D triedy, na druhom mieste sa umiestnili žiačky 3.C a na treťom mieste sa umiestnili žiačky výberu z 1. a 2. ročníka. Posledné miesto patrilo družstvu Žiackej školskej rady, ktorá turnaj iniciovala. Žiačky týmto turnajom symbolicky podporili kampaň a všetkých tých, ktorí týmto ochorením trpia, tých, ktorí pracujú na výskume nových liekov i tých, ktorí pracujú či žijú s trpiacimi ľuďmi. V duchu športovej atmosféry si všetci prítomní turnaj užili a boli radi, že sa ho mohli zúčastniť.

Veronika Kuchťáková a Mgr. Natália Zajacová