Súťaž - Športom pre Červené stužky

Stredná odborná škola pedagogická

SNP 509/116
03914 Turčianske Teplice

Športom pre Červené stužky

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Práve prebieha dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, a preto sme sa aj my rozhodli podporiť ľudí, ktorí s týmto ochorením žijú a bojujú. Dňa 16.11.2018 sa na našej Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo podujatie „Športom pre Červené stužky“, ktorému predchádzalo hlásenie cez rozhlas a motivačný plagát, aby bol každý informovaný a dostal chuť zapojiť sa do tohto užitočného podujatia. Počas veľkej prestávky vyšli pred budovu školy študentky v červených tričkách, a tak podporili už spomínanú kampaň. Pri vychádzaní z budovy školy nám už prijemne hrala hudba, na ktorú sme si spoločne zacvičili zumbu a aerobik. Podujatia sa zúčastnilo109 študentiek a v tento deň nám prialo i počasie – slniečko nádherne svietilo na bezoblačnom nebi. Aj napriek tomu, že ráno už bol slabý mráz, my sme sa zahriali aktivitami v rytme rýchlej hudby. Ani tento rok sme u nás nemohli vynechať tradíciu podpory boja proti AIDS a aspoň takto symbolicky sme na diaľku vyjadrili svoju solidaritu. Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Natália Očkajáková, medialistka ŽŠR pri SOŠP Turčianske Teplice, Mgr. Natália Zajacová, koordinátorka ŽŠR

Mgr. Natália Zajacová a študentka Natália Očkajáková