Súťaž - Športom pre Červené stužky

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Komenského 215
03852 Sučany

Do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane pre Červené stužky sme sa opäť rozhodli zapojiť športovým podujatím. Aj tento rok sme pripravili florbalový turnaj. Na nástenku sme pripli plagát s možnosťou zapísať sa do súťažných tímov a očakávali sme, že sa prázdne miesta postupne zaplnia záujemcami. Na naše veľké prekvapenie a potešenie už na druhý deň prejavilo záujem o turnaj v neskorých poobedných hodinách až 40 žiakov, ktorých sme následne rozdelili do piatich tímov podľa jednotlivých ročníkov. Súťažiť chceli aj žiaci, ktorí s florbalom doteraz nemali žiadne skúsenosti.
Turnaj už tradične dopĺňajú aj ďalší účastníci, ktorí síce nesúťažia, ale bez ich povzbudzovania by zápasy nemali živú a jedinečnú atmosféru. Na záver sme mohli konštatovať, že víťazom sa stali všetci, ktorí sú ochotní stráviť čas zdravým pohybom aj napriek pokročilej poobednej hodine.
Spolu so žiakmi sme odhodlaní pokračovať v ďalšom ročníku florbalového turnaja aj v budúcnosti. Už teraz sa na to veľmi tešíme, pretože je to pre všetkých zainteresovaných veľmi povzbudivá a milá skúsenosť!

Mgr. Daniela Mičáňová