Súťaž - Športom pre Červené stužky

Stredná odborná škola

Košická 20
08001 Prešov

Názov školy: Stredná odborná škola služieb, Košická 20, 080 01 Prešov
Dňa 15. 11. 2018 v rámci kampane Červené stužky sa na našej škole uskutočnil florbalový turnaj žiakov II. ročníka. Do turnaja sa zapojili žiačky II.B a II.C triedy spolu 52 žiačok. Žiačky boli rozdelené do družstiev odohrali zápasy medzi sebou navzájom. Turnaj mal príjemnú športovú atmosféru.
Turnaj organizovala učiteľka telesnej výchovy Mgr. Bibiana Klimková.

Vypracovala: PhDr. D. Hermanovská


PhDr Daniela Hermanovská