Súťaž - Športom pre Červené stužky

Gymnázium Ladislava Dúbravu

Smetanov háj 287/8
92901 Dunajská Streda

Školský turnaj dňa 22. okt. 2019 vo florbale bol venovaný kampani Červené stužky. Zúčastnili sa ho triedy KVI, SEX, SEP a I. A v počte 63 žiakov. Rozhodcom boli telocvikári našej školy - p. Cséfalvay a p. Benediková. Žiaci absolvovali turnaj pod heslom Športom pre Červené stužky na princípe každá trieda proti každej triede.
Víťaz bol odmenený diplomom a sladkou odmenou.

Dr. Bea Pacalova