Súťaž - Športom pre Červené stužky

Stred. odborná škola

Svätoplukova 2
82108 Bratislava-Ružinov

Správa zo školského turnaja prvých a druhých ročníkov vo florbale 2019/2020


Dňa 18.11.2019 sa v našej telocvični uskutočnil turnaj prvých a druhých ročníkov vo florbale.
Hrali 3 hráčky podľa vopred dohodnutých zjednodušených pravidiel. Dievčatá mali možnosť
vyskúšať si pred tým hru na hodinách TSV, jednotlivé zápasy mali dobrú úroveň.
Prvé kolo sa hralo vylučovacím spôsobom, poradie zápasov sa losovalo po slávnostnom
otvorení turnaja. Do druhého kola postúpili víťazi z prvého kola a hrali systémom každý
s každým. Konečné výsledky sa vypočítali zo skóre jednotlivých zápasov.


Výsledky: 1.miesto : II.KM / Csútorová, Podkovčíková, Vrablecová, Lasčíková /
2.miesto : II.KO / Dubovcová, Jahnlová, Kučerková, Kučerová, Lešniaková, Slováková /
3.miesto : I.KVA /Beňová, Hanakovičová, Obuchová, Palátová, Strapatá, Toráčová/
4.miesto : 1.KO /Filová, Pappová, Romanchugová, Tabányiová/

Víťazky boli odmenené vecnými cenami na slávnostnom vyhlásení výsledkov.
Turnaj sa odohrával v príjemnej športovej atmosfére. Počet zúčastnených športovcov 98.


V Bratislave, 18.11.2019 zodpovedná osoba: PaeDr. Blanka Veselská
Ostatní organizátori: Mgr. Barbora Kritikos, PhDr. Ľubomíra Ilovská, Ing. Ing. Zuzana Vážna

PhDr. Ľubomíra Ilovská, Ing. Ing. Zuzana Vážna