Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola

Adyho 6
94301 Štúrovo

ZŠ Štúrovo sa už tradične stáva súčasťou kampane Červené stužky. Tento rok sme sa zapojili aj do súťaže Športom pre Červené stužky. Žiakov našej školy táto myšlienka boja proti zákernej chorobe veľmi nadchla. Rozhodli sme sa zrealizovať školský turnaj, ktorý dostal názov "Drepy pre zdravie". Turnaj sa uskutočnil 20. novembra 2018.Žiaci všetkých ročníkov, ktorí boli prítomní v tento deň, bolo ich 459 mali za úlohu urobiť čo najviac drepov za 1 minútu. Počítať pomáhali učitelia telesnej výchovy a vyšiel krásny výsledok 16746 drepov.Keďže kampaň nesie názov Červené stužky, učitelia i žiaci mali na sebe červené tričká.Atmosféra a priebeh súťaže sa niesli v dobrej nálade.Cieľom turnaja bolo vytvoriť pozitívny postoj k športovej aktivite a pochopiť význam pohybu pre svoje zdravie.

Mgr.Jana Baťalíková