Súťaž - Športom pre Červené stužky

Gymnázium

Šrobárova 1
04223 Košice-Staré Mesto

Športom pre Červené stužky kampane Červené stužky 2019
Basketbalový turnaj žiakov 1. a 2. ročníka pod hlavičkou Športom pre Červené stužky.
Turnaja sa zúčastnilo 30 žiakov.

Mgr. Daniela Siváková