Súťaž - Športom pre Červené stužky

Gymnázium

Šrobárova 1
04223 Košice-Staré Mesto

Pekný deň,naša aktivita pre Kampaň "Športom pre Červené stužky", prebehol turnaj vo futasale za úacasti cca 30 žiakov.
S prianím pekného dňa
Mgr. Daniela Siváková, G Šrobárová, Košice

Mgr. Daniela Siváková