Súťaž - Športom pre Červené stužky

Reedukačné centrum

Prílepská 6
95301 Zlaté Moravce

Sme reedukačné centrum, teda malé uzavreté zariadenie s nepretržitou prevádzkou a problémovými dievčatami. Každoročne sa rôznymi aktivitami zapájame do kampane a jednou z nich ja aj aktivita „Športom pre červené stužky“. Náš turnaj v bedmintone sa už stal tradíciou. Hráme úplne všetci, čo môžu a vládzu, dievčatá umiestnené v RC, pani kuchárky, upratovačka, pracovníčky THC úseku, učiteľky, majsterky odborného výcviku a nechýbalo ani vedenie RC na čele s pani riaditeľkou. Turnaj sa uskutočnil 20.11.2018 a zúčastnilo sa na ňom spolu 40 športovcov, ktorí dali do toho všetko. Dievčatám sa páčilo, že sa zúčastnili aj dospelí a dospelým ( učiteľom, vychovávateľom a tiež nepedagogickým zamestnancom) sa páčilo, že dievčatá zabudli aspoň na chvíľu, na svoje problémy a zmerali si spolu sily. Propozície súťaže vypracovala Mgr. Darina Kozolková, vyučujúca telesnej výchovy, ktorá tiež vylosovala dvojice, rozhodovala a dbala nad regulárnosťou súťaže.
Program turnaja:
19.11.2018 8:00 – 12:00 hod. – prihlasovanie hráčov
20.11.2018 8:15 – 8:30 hod. – prezentácia hráčov
8:30 – 8:45 hod. – rozlosovanie hráčov do dvojíc, otvorenie turnaja
8:45 – 13:00 hod. – zápasy vylosovaných dvojíc, vyraďovacia fáza
(pavúk)
13:00 – 14:00 hod. – semifinále
14:00 – 14:30 hod. – finále
15:00 – vyhodnotenie turnaja a odovzdanie cien najlepším
Systém turnaja:
Hralo sa podľa vyraďovacieho modelu (pavúk):
1. súboje vo dvojiciach, vyraďovanie jedného hráča, víťaz postúpi
2. súboje dvojíc z postupujúcich víťazov
3. semifinále 4 najlepších postupujúcich
4. finále o víťaza
Zúčastnení skonštatovali, že víťazmi sme všetci, pretože takto prežitý deň nás obohatil a posunul vo vzájomných vzťahoch pozitívnym smerom.

Keďže sme zariadenie s problémovými dievčatami, ktoré nechcú aby boli zverejňované, priložené fotografie sú upravené.

Mgr. Darina Kozolková