Súťaž - Športom pre Červené stužky

Reedukačné centrum

Prílepská 6
95301 Zlaté Moravce

Naše reedukačné centrum je malé uzavreté zariadenie s nepretržitou prevádzkou a problémovými dievčatami. Každoročne sa rôznymi aktivitami zapájame do kampane a jednou z nich ja aj aktivita „Športom pre červené stužky“. Náš turnaj v bedmintone sa už stal tradíciou. Hráme úplne všetci, čo môžu a vládzu, na čele s pani riaditeľkou. Turnaj sa uskutočnil 15.11.2019 a zúčastnilo sa na ňom spolu 36 športovcov. Na začiatku turnaja sme si pripomenuli myšlienku, v duchu ktorej sa turnaj uskutočňuje. Pozitívna atmosféra a súťaživosť všetkých prítomných strhli a motivovali k výkonom a dievčatá zabudli aspoň na chvíľu, na svoje problémy. Propozície súťaže vypracovala Mgr. Darina Kozolková, vyučujúca telesnej výchovy, ktorá tiež vylosovala dvojice, rozhodovala a dbala nad regulárnosťou súťaže.
Program turnaja:
14.11.2019 8:00 – 12:00 hod. – prihlasovanie hráčov
25.11.2019 8:15 – 8:30 hod. – prezentácia hráčov
8:30 – 8:45 hod. – rozlosovanie hráčov do dvojíc, otvorenie turnaja
8:45 – 13:00 hod. – zápasy vylosovaných dvojíc, vyraďovacia fáza
(pavúk)
13:00 – 14:00 hod. – semifinále
14:00 – 14:30 hod. – finále
15:00 – vyhodnotenie turnaja a odovzdanie cien najlepším
Systém turnaja:
Hralo sa podľa vyraďovacieho modelu (pavúk):
1. súboje vo dvojiciach, vyraďovanie jedného hráča, víťaz postúpi
2. súboje dvojíc z postupujúcich víťazov
3. semifinále 4 najlepších postupujúcich
4. finále o víťaza
Zúčastnení skonštatovali, že víťazmi sme všetci, pretože takto prežitý deň nás obohatil a posunul vo vzájomných vzťahoch pozitívnym smerom.

Mgr. Darina Kozolková