Súťaž - Športom pre Červené stužky

Špec.základná škola

Zvolenská cesta 59
98401 Lučenec

V rámci celoslovenskej kampane Červené stužky dňa 12.10.2018 prebehol na školskom dvore na Zvolenskej ceste v Lučenci turnaj vo vybíjanej – Športom pre Červené stužky. Turnaj sa uskutočnil na školskom dvore za budovou školy, zúčastnilo sa ho 56 žiakov a 8 pedagógov. Žiaci boli oboznámení s pravidlami vybíjanej, dozeralo a hlavne dbalo sa na dodržiavaní týchto pravidiel a hry fairplay. Za túto aktivitu bola zodpovedná Mgr.Erika Šoltésová.

Mgr.Erika Šoltésová