Súťaž - Športom pre Červené stužky

SOŠ pre ŽSPI

Kutnohorská 675/20
96701 Kremnica

Po minuloročnej skúsenosti s organizovaním súťaže sme chceli čo najviac naplniť jej základnú podmienku a zapojiť do nej čo najvyšší počet žiakov a zamestnancov školy.
Naša stredná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím má 28 žiakov, 21. 11. 2018 sme zorganizovali športový poldeň - bedmintonový maratón v telocvični. Každý, kto bol v ten deň v škole, sa mohol zapojiť. Po úvodnom vysvetlení, čo vlastne chceme maratónom podporiť, sa 26 žiakov a 6 pedagógov schuti zapojilo do športovej aktivity.
Fakt nebolo dôležité, kto vyhrá. Zhodli sme sa na tom, že sme si spestrili obyčajný novembrový deň podporou správnej veci a žiaci odkazujú: Už sa tešíme na ďalší ročník!

Mgr. Andrea Ondrejková