Súťaž - Športom pre Červené stužky

ZŠ Karpatská

Ul. Karpatská 803/11
08901 Svidník

Žiaci si pripomenuli Svetový deň v boji proti HIV/AIDS športovým dňom v telocvični. Na úvod sa venovali aerobiku , potom nasledovalo cvičenie na Fit loptách a iné športové hry.

Mgr. Mária Belišová