Hodnotiaca správa 2021

Základná škola s MŠ

Pionierska 697
90845 Gbely

V školskom roku 2021/2022 sme sa opäť tešili na kampaň Červené stužky a verili sme, že tento rok už nespadneme do dištančného vzdelávania a online priestoru. Zostával nám už len malý krôčik na realizáciu pripravených aktivít k 1.12. 2021, no, bohužiaľ, sme sa dostali do karantény a našu kampaň sme museli realizovať v online priestore. Zvládli sme sa zapojiť do výtvarnej súťaže, poslali sme 2 práce. Taktiež sme spolu s deviatakmi na hodine techniky zvládli vyrobiť červené stužky, no kvôli karanténe sme nemali možnosť, symbolicky ich rozdať v škole. Zrealizovali sme online vyučovaciu hodinu, ktorej súčasťou bol aj film Anjeli a kvíz. Urobili sme si vlastnú súťaž v podobe okamžitej kresby na tému HIV a za najlepšiu kresbu sme zvolili kresbu Timky zo 6.A. Napriek všetkému bola kampaň Červené stužky pre nás i tento rok veľkým prínosom.

PaedDr. Lenka Tvrdá