Hodnotiaca správa 2021

Stredná odborná škola techniky a služieb

Tovarnícka 1609
95582 Topoľčany

Kampaň Červené stužky, ktorá sa koná v rámci boja proti AIDS, je v našej škole srdcovou záležitosťou. Zapájame sa každoročne od jej vzniku výtvarnými prácami, premietaním filmov o AIDS s následnými besedami po triedach a vyvrcholením je tvorba spoločnej živej červenej stužky. Tento rok sme sa kvôli protipandemickým opatreniam nemohli zísť v telocvični, tak sme zišli v triedach a naša šikovná pani učiteľka informatiky Kňaze Jamrichová vytvorila z fotiek zaujímavé koláže. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka.

Mgr. Elena Martinková