Hodnotiaca správa 2021

Základná škola s MŠ

Školská 290
03496 Komjatná

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do kampane Červené stužky 2021.
Žiaci 2.stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže „Logo pre Červené stužky“, v ktorej žiačka 8. ročníka Noemi Laclavíková získala Čestné uznanie ZŠ. Na chodbe sme vytvorili nástenku venovanú problematike AIDS a HIV. Nástenku zdobili aj práce našich žiakov.
V novembri si žiaci 8. a 9. ročníka pozreli odbornú prednášku MUDr. Eleny Novákovej PhD. (vedúcej Ústavu mikrobiológie a imunológie Jesseniovej fakulty UK v Martine) na tému HIV/AIDS. Tiež vypracovali Kvíz o kampani.
Posledný novembrový týždeň žiaci 8. ročníka vyrobili pre všetkých žiakov a pedagógov našej školy červené stužky. Dňa 30.11.2021 sme si vypočuli v školskom rozhlase reláciu k Svetovému dňu boju proti AIDS/HIV.
Dňa 1.12.2021 sme si na svoj odev pripli červené stužky ako prejav solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Keďže žiaci prišli oblečení do školy v červenom vytvorili sme „živú červenú stužku“.

Mgr. Helga Mastišová

Mgr. Helga Mastišová