Hodnotiaca správa 2021

Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom

Školská 766/2
97242 Lehota pod Vtáčnikom

Naša škola v rámci aktivít realizovala výtvarnú súťaž na tému: Logo pre Červené stužky. Celkovo sme dostali 18 pohľadníc. Mená žiakov, ktorý aktivitu realizovali: Sofia Vidová, Samuel Fábry, Marko Oršula, Magdaléna a Paulína Mičkové, Hana Danáková, Ema Pernišová, Filip Gašparovič a Alexandra Korenačková zo 7.B triedy, Nikol Mitašová, Dávid Bukovan, Viktória Boboková, Andrej Ďureje, Barbora Balažková, Ľubomír Cifrík, Nina Šestáková a Tadeáš Vida zo 7.A triedy, Eliška Gajdošová z 9.B triedy. Odborná porota vybrala tri najkrajšie, ktoré sme poslali do súťaže. Držíme palce pri vyhodnotení výsledkov: Eliške Gajdošovej z 9.B, Alexandre Korenačkovej zo 7.B a Nikol Mitašovej zo 7.A triedy.
Na zviditeľnenie kampane 25. novembra žiaci na druhom stupni nosili na oblečení červenú stužku. Stužky vyrábali žiaci siedmeho ročníka, ktorý sú nápomocní pri realizácii kampane. V tento deň bola rozhlasová relácia ku kampani Červené stužky a umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole.
Realizácia online hodiny prebehla v triedach siedmeho ročníka, ktorí sa učia ľudské telo a procesy, ktoré v ňom prebiehajú. Na začiatku hodiny sme si spoločne pozreli film Príbehy anjelov a diskutovali sme o problematike, ktorá ich zaujala. Následne si pozreli príbeh Nezkreslená veda: Vírus HIV/choroba AIDS. Príbeh ako aj film bol inšpiráciou k vytvoreniu vedomostného kvízu pre našich žiakov 7. – 9. ročníka cez Edupage. Kvíz sa bude konať online dňa 1.12. na Svetový deň boja proti AIDS.

RNDr. Dagmar Černáková