Hodnotiaca správa 2021

Gymnázium

Varšavská cesta 1
01008 Žilina

Dobrý deň, v správe posielam súhrn aktivít , ktoré sme rozbehli od septembra až do 1.12.Tento rok sa do Kampane aktívne zapojili študenti od tercie do oktávy. Na začiatku kampane sme zabezpečili odborné prednášky študentami medicíny z Martina, ktorí nám zabezpečili aj informačný materiál, ktorý sme rozdali žiakom. Na základe získania odbornosti sme sa zúčastnili online kola Národnej súťaže poriadanej mládežou Červeného kríža a uspeli sme na 2.mieste. Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže a práce sme zaslali. Študenti počas aktivít pripravili červené stužky , ktoré sme nosili počas aktivít na konci novembra až do 1.12., keď sme aktivity vyhodnotili. Študentom tercií - sexty sme premietli filmy "Anjeli a Príbehy anjelov". Začali sme s prípravou celoškolskej akcie na škole "AIDS/HIV nie je to isté - na škole HROU".
Inšpirovali sme študentov plagátom, ktorý sme pripravili a umiestnili v interiéri. Pokračovali sme "Hrou AIDS/HIV nie je to isté" - študenti stavali druhý plagát zo získaných puzzle za správne odpovede v súťažných otázkach a z aktivít , ktoré sme si pre zapojených študentov pripravili. Obidva plagáty posielam. Počas týždňov na základe správnych odpovedí a zapojenia do aktivít sme stavali druhý plagát z puzzle. Celý priebeh našej celoškolskej akcie sme vyhodnotili v školskom rozhlase a celý priebeh umiestnime na stránku školy, ešte ju musíme spracovať. Kampaň Červené stužky sme ukončili 1.12. vyhlásením víťaza na škole a poďakovaním všetkým študentom za zapojenie. Študenti kvarty B , ktorí celý priebeh kampane prezentovali si to užili nakoniec vo fyzicko- zábavnej aktivite v telocvični . Na záver - snažili sme sa nenásilnou hravou formou prezentovať problém ochorenia , ale hlavne sme sa zamerali na prevenciu , ktorú sme priblížili odborne ale jednoducho - hrou a snažili sme zapojiť čo najväčšiu časť študentov Gymnázia a to sa nám podarilo. Všetko sa uskutočnilo v tomto období dodržaním bezpečných opatrení na ochranou zdravia študentov.
H. Chlebanová .

Mgr. Hana Chlebanová, Gymnázium Varšavská Žilina 010 08