Hodnotiaca správa 2021

Spojená škola

Slnečná 421
05914 Spišský Štiavnik

Spojená škola, Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik

Už niekoľko rokov sa naša škola pravidelne zapája do kampane pod názvom červené stužky. Aj napriek situácii v akej sa nachádzame sme sa aj tohto roku zapojili už do 15. ročníka tejto kampane, ktorú organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2021), Okresného úradu - odboru školstva v Žiline, mesta Žiliny a pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku.
Naši žiaci sa s veľkou radosťou a nadšením ujali aktivít. Prvou aktivitou bola kresba/maľba „Loga červené stužky“, ktoré sme zaslali poštou po veľkom a namáhavom výbere tých najkrajších prác našich žiakov. Druhov aktivitou boli besedy a následne výroba a nosenie červených stužiek od 25. novembra 2021 do 1. decembra 2021 ako znak spoluúčasti kampane boja proti zákernej chorobe AIDS.
Výtvarná súťaž pre ŠZŠ: logo „ČERVENÉ STUŽKY

Mgr. Marcela Krauszová