Hodnotiaca správa 2021

Spojená škola internátna s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola

Tovarnícka 1632
95501 Topoľčany

Ako každý rok, aj tento sa naša škola v rámci kampane „Červené stužky“ zapojila do výtvarnej súťaže špeciálnych základných škôl na tému: Logo pre červené stužky. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Žiakom sme sa snažili primeranou formou priblížiť a vysvetliť všetky nové pojmy a informácie, ktoré sa dotýkajú tohto celosvetového problému. Všetky práce sme umiestnili na veľkom paneli pri vstupe do školy, kde sme umiestnili informácie a plagát kampane. Žiaci si vytvorili náramky priateľstva, ktoré podarovali svojim kamarátom a oboznámili ich s AIDS, spoločne si vytvorili stužky a nosili ich na oblečení.

Mgr. Daniela Božiková koordinátor na škole