Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Čaklov 495
09435 Čaklov

Aj keď je rok 2021 v školách o niečo iný, ako pominulé roky, naša Základná škola sa opäť s radosťou zapojila už do pätnásteho ročníka kampane ČERVENÉ STUŽKY. Vzhľadom k tomu, že sa v uplynulých dňoch koná na škole dištančné vyučovanie, sme našich žiakov 1. decembra informovali o Svetovom dni boja proti AIDS prostredníctvom Microsoft Teams. Pre žiakov sme si pripravili online vyučovaciu hodinu a počas tejto hodiny sme si predstavili symbol červenej stužky, pojmy HIV a AIDS a pracovali sme s Vami poskytnutými materiálmi a metodickou príručkou. Za domácu úlohu sme si dohodli vytvoriť červenú stužku, ktorú následne žiaci mali na sebe pripnutú celý deň. Počas celého dňa sme sa snažili čo najviac zviditeľniť Svetový deň boja proti AIDS a vyjadriť tak náš postoj, že nám to nie je jedno a že aj nás sa to týka. Hoci v týchto dňoch my, aj celý svet bojujeme s pandémiu koronavírusu, nezabúdame však, že aj HIV/AIDS ochorenia sú nebezpečné pre náš život. V rámci tohto projektu sme sa zapojili do Výtvarnej súťaže, kde nás zastúpila žiačka 7. ročníka Sarah Giňová. Veríme, že budúci rok nám prinesie viac možností ako sa zapojiť a podporiť kampaň Červené stužky, pretože je veľmi dôležité byť solidárny a nápomocný ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Je pre nich dôležité vedieť, že v tom nie sú sami.

Mgr. Simona Mažgútová