Hodnotiaca správa 2021

ZŠ Petra Škrabáka

Ul. M. Hattalu 2151
026 01 Dolný Kubín

1. december: Svetový deň boja proti AIDS
Kampaň Červené stužky
Tak ako každoročne aj tento školský rok sme sa si začiatkom decembra na našej pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS a pomocou aktivít uvedomili vážnosť tejto choroby. Aj keď iným spôsobom, iba v online priestore a len na diaľku, formou aktivít so žiakmi sme si pripomenuli, že choroba tu stále je a je potrebné o nej hovoriť, ako sa aj učiť zodpovednému správaniu.
Pre žiakov 9. ročníka sme pripravili online film Anjeli-Moja misia, príbeh misionárky Františky Olexovej, ktorá rozpráva o živote v komunite, v ktorej je na prvom mieste starostlivosť o deti, ktoré sú infikované vírusom HIV. Smutný a zároveň radostný príbeh o tom, aká dôležitá je pomoc a vzájomná láska a nad tým všetkým viera v život, ktorý si nie vždy vážime.
Súčasťou aktivít bol aj súťažný kvíz formou prezentácie pre žiakov, ktorý bol zhrnutím žiackych vedomostí o AIDS, ako aj nových informácie o pôvode choroby, jej šírení, spôsoboch prenosu ako aj spôsoboch ochrany.

Mgr. Renáta Mitruková