Hodnotiaca správa 2021

Gymnázium T. Vansovej

17. novembra 6
06401 Stará Ľubovňa

ČERVENKASTÁ REŽAZ V GYMNÁZIU T. VANSOVEJ STARÁ ĽUBOVŇA
Aj v školskom roku 2021/2022 sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky, v rámci ktorej prebehli na škole nasledovné aktivity:
30.11.2021 sme študentom v školskom rozhlase pripomenuli, že 1. december je Svetový deň boja proti AIDS. V relácii sme poskytli základné informácie (čo znamená skratka AIDS, čo je cieľom boja proti AIDS/HIV) a v závere sme žiakov vyzvali k tomu, aby v nasledujúci deň prišli oblečení v symbolickej farbe – červenej, aby sa sami stali spolupodieľateľmi sa svetového dňa. Žiaci si mali obliecť čokoľvek červené (tričko, nohavice či dokonca ponožky).
30.11. sa žiaci prvých ročníkov 4-ročného štúdia a V.O zúčastnili prednášky na tému AIDS, ktorú im prišla odprednášať pracovníčka RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni Mgr. Kyseľová.
1.12. ráno vo vestibule školy boli každému žiakovi, ale i pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom odovzdávané vlastnoručne vyrobené červené stužky (v počte 400 ks). Žiaci si ich pripli na hruď a počas celého dňa hrdo nosili. Zároveň sa škola premenila na červené more. Po chodbách bolo možné zazrieť študentov oblečených podľa pokynov, vo farbe červenej.
Žiakov sme vyzvali, aby sa spoločne ako trieda (alebo skupina žiakov) odfotili a spoločnú fotografiu zaslali koordinátorovi prevencie cez Edupage, ktorý následne fotografie uverejnil.
Svetový deň boja proti AIDS bol spropagovaný aj na webovej stránke Gymnázia Terézie Vansovej, Facebooku a Instagrame školy, ale i v miestnych Ľubovnianskych novinách.
Uvádzame správu (súčasťou boli i priložené fotografie žiakov, ktorí mali na hrudi pripnuté stužky a zároveň boli oblečení v červenom – symbol ČERVENEJ REŤAZE GYMNÁZIA TERÉZIE VANSOVEJ V STAREJ ĽUBOVNI) zo svetového dňa uverejnenú na www. sídle školy a sociálnych sieťach: Ranné prekročenie prahu školy v povestnej záplave červených odevov, doplnkov a rumencov líc býva v chladnom začiatku prvého decembra príjemným uvítaním. V priebehu stredajšieho vyučovania sme si spoločne pripomenuli situácie hýbajúce svetom. Sprostredkovateľkami symboliky medzinárodnej tradície prejavu solidarity s ľuďmi trpiacimi infekčným, nevyliečiteľným, ochorením AIDS sa tento rok stali študentky N. Švedlárová (V.O) a A. Sekeráková (IV.B), ktoré pri vstupe každého z nás obdarovali vlastnoručne vyrobenou červenou stužkou pripomínajúcou farbu krvi a života. Jej predchodkyňa, historicky prvá stužka Svetového dňa boja proti AIDS, smrteľnému ochoreniu vznikajúcemu z vírusu HIV, prenášajúcemu sa telesnými tekutinami, pri ktorom jediným riešením ostáva prevencia a včasná diagnostika, vznikla počas poslednej dekády minulého storočia v ateliéri newyorských umelcov ostávajúcich v anonymite, nenárokujúcich si na autorské práva z dôvodu voľného rozširovania ich výtvoru.

Mgr. Veronika Bolešová