Hodnotiaca správa 2021

Špec.základná škola

Partizánska 909
98055 Klenovec

Záverečná správa

Tento rok to už bolo po pätnásty krát, čo sa naša škola zapojila do kampane Červené stužky. Sme s vami od začiatku a každý rok sa tešíme na aktivity, ktoré kampaň ponúka. Aj napriek zlej epidemiologickej situácii, naša škola funguje a tak sme so žiakmi mohli zrealizovať rôzne aktivity v škole. Dúfame, že sa žiaci aj naďalej budú vzdelávať len prezenčnou formou, čo je jediný spôsob plnohodnotného vzdelávania.
Zapojili sme sa do rôznych aktivít ktoré ponúka kampaň. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže „ Logo pre Červené stužky“, v ktorej náš žiak Dominik Oláh získal ocenenie OÚ odboru školstva. S jednou triedou sme sa zúčastnili aj online vyhodnotenia, no bohužiaľ bez nášho malého víťaza. Toto ocenenie nás veľmi potešilo a touto cestou Vám chceme aj poďakovať. K ďalším aktivitám patrila aj tvorba a nosenie červených stužiek ako symbolu solidarity v boji proti chorobe AIDS. So žiakmi sme diskutovali na tému HIV/AIDS. Pozreli si vami ponúkanú prezentáciu, čítali sme si rôzne životné príbehy ľudí postihnutých toto chorobou, žiaci súťaživou formou realizovali aktivity podľa metodickej príručky a na záver vyplnili kvíz o kampani a pozreli si film „Anjeli“, film o smrti a nádeji. Tento dokumentárny film nesmie ani jeden rok v našej škole chýbať a myslím si, že počas pozerania tohto smutnému príbehu, si deti uvedomia, aká je AIDS zákerná choroba a že sa to netýka len dospelých ale aj detí. Článok o zapojení sa do pätnásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky bude zverejnený na webovej stránke našej školy a taktiež v školskom časopise Šepkáčik.
Našim cieľom je prostredníctvom aktivít kampane naučiť našich žiakov zaujať ten správny postoj nielen k vlastnému zdraviu a životu ale aj k zdraviu a životu ľudí okolo seba.
Tešíme sa aj na ďalší ročník a ďakujeme!
Žiaci a pedagógovia ŠZŠ Klenovec

Mináčová Denisa