Hodnotiaca správa 2021

Stredná odborná škola technická-Műszaki Szakközépiskola

Bratislavská cesta 10
94525 Komárno

Žiaci Strednej odbornej školy technickej v Komárne sa aj tento rok zapojili do jubilejného 15. ročníka celoslovenskej súťaže s názvom ,,Červené stužky“, ktorá sa uskutočnila v rámci Svetového dňa boja proti AIDS. Napriek tomu, že tento školský rok je opäť ovplyvňovaný pandémiou, podarilo sa nám realizovať rôzne aktivity.

Naši grafici mali opäť za úlohu navrhnúť redizajn loga červenej stužky. Žiak - Imrich Zsoldos - z triedy II. CM za svoju prácu dostal čestné uznanie a bol pozvaný na online vyhodnotenie Celoslovenskej výtvarnej súťaže Červených stužiek.

Žiaci z I. A triedy sa zapojili do 6. ročníka Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia, ktorá bola realizovaná online 16. 11. 2021. Vzhľadom na veľmi silnú konkurenciu a vysoké nároky súťaže naši žiaci nepostúpili do ďalšieho kola, ale - ako počas prípravy, tak aj pri súťaži - získali cenné vedomosti. Ich úsilie bolo odmenené diplomom za účasť.

Žiačky z II. CM triedy pripravili pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, ktorým je 1. december - nástenku. Počas jej prípravy dievčatá živo diskutovali o svojich názoroch na posolstvo červenej stužky.

Pre žiakov I. NM triedy bola zorganizovaná beseda na tému „Obchodovanie s ľuďmi“. Časť prednášky bola venovaná tematike zneužívania žien. Postupne sa hovorilo o intímnej problematike, pričom bola reč aj o pohlavných chorobách. Žiaci sa v tejto tematike na začiatku necítili konformne, ale postupne pochopili dôležitosť zaoberania sa aj s uvedenými problémami.

Dúfame, že v budúcnosti, keď naše možnosti nebude obmedzovať pandémia, bude možné realizovať aj viac aktivít z ponuky tejto kampane a rozšírime aj rady žiakov, ktorí sa ich zúčastnia.

Ing. Adriana Misák