Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

SNP 5
94201 Šurany

V tomto školskom roku sa naša škola už po jedenástykrát zapojila do celoslovenskej kampane boja proti AIDS pod názvom „Červené stužky“. V rámci kampane sme propagovali 1. december - Svetový deň boja proti AIDS. Pre žiakov sme pripravili náučný paravan a reláciu v školskom rozhlase, ktoré sa venovali spomínanému svetovému dňu. Aktuálne informácie o AIDS a kampani sa mohli žiaci taktiež dozvedieť i z propagačných letáčikov. Na hodinách spoločenskej a etickej výchovy si žiaci pozreli film "Príbehy anjelov". Výtvarne nadaní žiaci vyšších ročníkov sa zapojili tiež i do súťaže na tému „Logo pre Červené stužky 2021“.

Mgr. Katarína Lenčéšová