Hodnotiaca správa 2021

Spoj.škola int.- ŠZŠi

Abovská 244/18
04411 Ždaňa

Žiaci našej školy sa zapojili do projektu Červené stužky 2021. Žiaci sa zapojili do viacerých aktivít jednou z nich bola aj výtvarná súťaž. Z ich výtvarných prác 3 členná komisia vybrala 3 práce a tie sme zaslali na adresu organizátora. Výber z prác bol náročný a každý žiak chcel vyhrať.
Triedni učitelia si pre svoju triedu vytlačili plagát a umiestnili ho na nástenku. Našim žiakom sme pravidelne pripomínali význam nosenia červených stužiek. Triedni učitelia si stiahli metodickú príručku kampane a v rámci vyučovania urobili aspoň jednu z aktivít na zviditeľnenie významu boja proti AIDS.
V čase od 25.11 2021 do 1. 12.2021 sme si so žiakmi vyrábali červené stužky. Stužky vyrobili aj pre ostatných vyučujúcich. Celý pedagogický zbor žiakov podporil nosením ich vyrobených stužiek.
Pre žiakov boli tieto aktivity zaujímavé obnovili si vedomosti a niektoré poznatky poopravili.
1.12.2021 sme pre žiakov uskutočnili besedu a prednášku na tému HIV/AIDS, žiakom sme pustili aj krátky film a otestovali si svoje vedomosti o tomto ochorení.
Vo vedomostnom kvíze dopadli veľmi dobre.
V závere musím povedať, že tento projekt pre nás nebol len HIV pozitívnych či ochorení na AIDS ale aj možnosťou ako žiakom pripomenúť, že v živote si majú vyberať životného partnera obozretne a byť k nemu úprimný.
Chcem sa poďakovať mojim kolegom za spoluprácu a Vám za možnosť zapojiť sa do tohto významného projektu.

RNDr. Martina Fakačová