Hodnotiaca správa 2021

Spojená škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok

Kostolné námestie 28
06001 KEŽMAROK

SPRÁVA PRE ČERVENÉ STUŽKY 2021
Naša škola každoročnú účasť v kampani Červené stužky berie ako samozrejmosť a prospešnú činnosť. Objektívna informovanosť, osveta medzi mladými o chorobe HIV /AIDS je podľa nás nevyhnutnou potrebou pripomínania a zviditeľňovania stále existujúceho problému, zároveň aktívna podpora k celosvetovému boju proti AIDS. Do 15. ročníka kampane Červených stužiek sme sa prihlásili s aktivitami:
1. Beseda o HIV / AIDS - splnené;
2. Beseda na tému duševné zdravie a závislosti – splnené;
3. Beseda na tému – obchodovanie s ľuďmi – splnené;
4. Výtvarná súťaž pre ŠZŠ – Logo pre Červené stužky – splnené;
(žiačka našej školy získala v kategórii špeciálnych základných škôl - Čestné uznanie)
5. Tvorba a nosenie Červených stužiek / 25.11.2021 – 01.12.2021 / - splnené;
6. Premietnutie filmu: Anjeli – splnené;
7. Zaslanie správy o priebehu kampane – splnené;
Príjemným prekvapením bol pre nás aktívny prístup starších žiakov, ktorí sa k daným problémom, témam vyjadrovali samostatne, prezentovali svoje názory, postrehy a vedomosti. Aktivity predošlých ročníkov kampane zrejme priniesli svoje ovocie. Pripomenuli sme si 30. výročie úmrtia speváka Freddieho Mercuryho, ktorý podľahol tejto zákernej chorobe. Pozreli sme si benefičné podujatie – LIVE AID, konané s cieľom získať potrebné finančné prostriedky na pomoc v boji s hladomorom v Etiópii, na ktorom Freddy Mercury so skupinou Queen účinkovali. Je dôležité poukazovať na potrebu sily jednoty a aktívnej účasti na dobrej veci.
Pripomínajme si stále, že „DOBRO K DOBRU SADÁ“.

Mgr. Mária Baranová