Hodnotiaca správa 2021

KSŠ - Gymnázium

Saratovská 87
93405 Levice

Správa pre Červené stužky

V mesiacoch september až december 2021 sa študenti nášho gymnázia zapojili do 15. ročníka kampane Červené stužky. Na škole prebiehali nasledovné aktivity:

• počas mesiaca september bola kampaň spropagovaná prostredníctvom žiackej školskej rady,
• plagát Červených stužiek bol vyvesený na viditeľnom mieste – nástenke na chodbe nášho gymnázia,
• dňa 8. októbra sa uskutočnila prednáška týkajúca sa duševného zdravia,
• v utorok 16. novembra sa žiačky nášho gymnázia zapojili do Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie,
• do výtvarnej súťaže Červených stužiek sa zapojili študenti viacerých tried, práce boli zaslané,
• červené stužky, ktoré sme nosili počas 1. decembra, sme sa snažili vytvárať z odpadového materiálu, čím sme zároveň prispeli k šetreniu životného prostredia,
• dňa 1. decembra sme vytvorili „živú“ červenú stužku (študenti a učitelia gymnázia),
• Svetový deň boja proti HIV a AIDS bol spropagovaný na sociálnych sieťach a stránke školy.

Veríme, že sme týmito aktivitami zvýšili povedomie o tejto chorobe. Je to deň boja proti chorobe a nie proti ľuďom, ktorí ňou trpia.

Mgr. Michaela Kinčoková