Hodnotiaca správa 2021

SOŠ polytechnická

Sládkovičova ulica 104
03401 Ružomberok

Správa o aktivitách k Svetovému dňu boja proti AIDS

Naša škola sa aj tento rok zapojila do kampane Červené stužky s myšlienkou zviditeľniť Svetový deň boja proti AIDS.
V rámci kampane sme uskutočnili viaceré aktivity počas mesiacov október, november, december.
Počas mesiacov október a november sme v triedach organizovali besedy k téme Duševného zdravia. Besedy viedla školská psychologička v triedach druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Počas jednej hodiny sme sa venovali a diskutovali o tom, čo je duševné zdravie a čo sú to duševné poruchy. Tiež sme spolu diskutovali o mýtoch, ktoré o duševnom zdraví a duševných poruchách existujú. Na záver sme sa venovali tomu ako sa žiaci starajú o duševné zdravie, resp. ako by sa mohli starať o svoje duševné zdravie.
Na konci mesiaca november sme na chodbe školy vytvorili nástenku k 1. decembru, ktorá obsahovala informácie o tom, čo je HIV, AIDS, ako sa prenáša a neprenáša HIV a pod.

1. December Svetový deň boja proti AIDS
Na Svetový deň boja proti AIDS sme po škole nalepili plagáty, ktoré sme vytvorili a k nim boli položené krabičky s červenými stužkami. Tieto krabičky sa nachádzali v hlavnom vchode, kde si ich mohli zobrať všetci žiaci. Pri vchode stála aj učiteľka, ktorá žiakov upozornila na to, aby si stužku zobrali a aký je deň. Ďalšia krabička spolu s plagátom bola umiestnená v zborovni pre učiteľov.
Počas 1. decembra a následne až do konca týždňa sme v triedach konali besedy k téme AIDS a tiež sme pre žiakov premietali film Anjeli.
Prezentácia bola spracovaná formou diskusie. Spolu so žiakmi sme sa venovali tomu, čo je HIV a AIDS, ako sa HIV prenáša, aké sú je ho príznaky. Rozprávali sme sa o tom ako môžeme bojovať proti HIV, čo je potrebné urobiť, aby bola informovanosť o tejto chorobe lepšia a pod. Na záver sme sa spolu pozreli ešte na štatistiky o HIV a AIDS z roku 2020 a tiež sme sa ešte venovali ochoreniu HIV počas epidémie COVID-19. Rozprávali sme sa so žiakmi o tom, aký priebeh ochorenia COVID-19 môžu mať pacienti s HIV, o prístupe vakcinácie v krajinách s veľkým percentom nakazených vírusom HIV a pod.
Následne sme žiakom premietali film Anjeli, po ktorom nasledovala krátka diskusia o tom, čo videli, čo ich zaujalo, čo si zapamätali a pod.
V rámci epidemiologickej situácii, prezentácia bola vytvorená tak, že v prípade potreby ju bolo možné uskutočniť aj online prostredníctvom ZOOM aplikácie.

S priebehom aktivít ku Svetovému dňu boja proti AIDS sme spokojní. Sme veľmi radi, že aktivity mohli byť uskutočnené v prítomnosti žiakov a dúfame, že si odniesli veľa nových a podnetných informácií.
Mgr. Janolová Soňa

Mgr. Soňa Janolová