Hodnotiaca správa 2021

Základná škola Mierová 67

Mierová 67
937 01 Želiezovce

Červené stužky 2021
Aj tento sa naša škola tradične zapojila do kampane Červené stužky. Prečo je dôležité neustále sa venovať tejto problematike? Jednoducho preto, lebo prevencia je najúčinnejší spôsob ako môžeme zabrániť šíreniu tohto ochorenia. V dnešnej urýchlenej a viac uvoľnenej dobe mladí ľudia žijú ľahšími typmi vzťahov, vedia sa jednoducho dostať do zlej spoločnosti, podľahnúť závislostiam, preto sú vo väčšom riziku nakazenia sa týmto vírusom. Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá, napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Práve prevencia je základnou témou, na ktorú sme sa zamerali. Naším žiakom sme sa snažili podať dôležité informácie o tom čo je to ochorenie AIDS, čo ho spôsobuje a ako sa dá účinne ochrániť pred týmto ochorením.
Na našej škole sa venujeme rôznorodým témam. Snažíme sa otvorene rozprávať o všetkých témach, ku ktorým využívame aj prezentácie. Na internete môžeme nájsť veľa informácií o tomto ochorení. Môžeme sa stretnúť aj s príbehmi slávnych osobností s týmto ochorením. Bariéry voči ochoreniu AIDS sa snažia odbúrať aj ich príbehmi, rôznymi filmami o slávnych ľuďoch, ktorí zomreli na toto ochorenie, alebo ním trpia. My sme sa sústredili na príbeh známeho speváka Queen, Freddieho Mercury, ktorý zomrel na toto ochorenie. Mladí ľudia majú rôzne vzory, hlavne v oblasti slávnych ľudí. Žijú v online svete, preto sme tento rok zvolili túto formu informovania ich o tomto ochorení.
So žiakmi sme absolvovali v rámci možností opatrení a karanténnej situácie besedu. Besedu viedli školský psychológ a výchovný poradca. Na besede sme zisťovali aké poznatky majú žiaci o tomto ochorení a snažili sme doplniť chýbajúce. Veľa žiakov nevedelo ako sa tento vírus môže prenášať. Takisto žiaci nepoznajú rozdiel medzi vírusom HIV a ochorením AIDS. Môžem hodnostiť túto besedu ako veľmi prospešnú, nakoľko žiaci odchádzali s novými informáciami, ktoré im pomôžu predchádzať tomuto ochoreniu. Sústredili sme sa na tému zdravého životného štýlu a nerizikového správania.
Na našej škole sme taktiež organizovali výtvarnú stupeň na tému Boja proti HIV/AIDS, do ktorej sa zapojili žiaci druhého stupňa. Ako každý rok, ani tento rok nesmela chýbať nástenka, ktorú pripravili naši žiaci. Vytvárajú kresby, plagáty a vlastnoručne vyrobené červené stužky, ktoré reprezentujú tento deň.
Prvý december sa niesol v znamení Svetového dňa boja proti AIDS. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými týmto ochorením. S našimi žiakmi deviateho ročníka sme si pripomenuli tento deň zapálením červených sviečok. Žiaci sa symbolicky zladili do červeno-bieleho oblečenia.
Žiaľ kvôli aktuálnej situácii sa nám nepodarilo realizovať viac aktivít a odborných prednášok.
Chcela by som sa v mene celej školy poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do projektu.
Mgr. Rebeka Dudášová

Mgr. Rebeka Dudášová