Hodnotiaca správa 2021

Základná škola s materskou školou

Železničná 245
04816 Jelšava

ČERVENÉ STUŽKY
1. december - Svetový deň boja proti chorobe AIDS
Ľudia na celom svete si pripomínajú nebezpečenstvo prenosu tohto nevyliečiteľného vírusového ochorenia a zoznamujú sa s možnosťami prevencie. Červené stužky sú symbolom podpory boja proti chorobe AIDS. Cieľom kampane je naučiť mladých ľudí správne sa pozerať na problematiku AIDS. Viesť ich k ich pozitívnemu postoju aj v ťažkostiach a problémoch dnešnej doby, k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu druhých ľudí. Aj my, žiaci a pedagógovia našej školy (ZŠ s MŠ Jelšava), sa pridávame k tejto celosvetovej kampani!
Na hodinách etickej výchovy boli žiaci oboznámení s tematikou: Svetový deň boja proti AIDS a vedenia mladých ľudí k zdravému životnému štýlu formou prezentácie. Žiaci pod dozorom pedagogického zamestnanca na hodinách predmetu (RZU) - Rozvíjanie pracovných zručností vyrábali červené stužky. Výtvarné práce s touto tematikou sa zbierali počas celého novembra a najkrajšie z nich zdobia vestibul školy. Tak isto vo vestibule boli zverejnené informácie o chorobe AIDS/HIV, vďaka ktorým sa pedagogický zbor a žiaci mali možnosť dozvedieť niečo viac.
1. decembra si pedagógovia pripli na svoj odev červenú stužku a žiaci si priniesli červené tričká a tak symbolicky vyjadrili svoju podporu tejto kampani. Jednotlivé triedy oblečení v červených tričkách vytvorili „živú“ červenú stužku.
Našimi aktivitami sme chceli vyjadriť záujem o ľudí, ktorí trpia touto chorobou. Veríme, že kampaň "Červené stužky" nás ľudí privedie k zamysleniu sa nad veľkou hodnotou a krásou života!

Mgr. Nikoleta Lásková

Mgr. Nikoleta Lásková