Hodnotiaca správa 2021

SOŠ polytechnická

Demänovská cesta 669
03101 Liptovský Mikuláš

Naša škola sa už tradične zapojila do kampane Červené stužky aj v tom školskom roku.
Jednotlivé aktivity sme začali realizovať od októbra.
- 2 študentky sa zapojili do výtvarnej súťaže
-prváci si pozreli na hodinách etickej výchovy film ANJELI s následnou diskusiou
-druháci si pozreli film In your face s následnou diskusiou
- tretiaci a štvrtáci si na triednických hodinách pozreli film Bohemian Rhapsody a diskutovali o významných osobnostiach kultúry a športu, ktoré sa stali obeťami tejto choroby.
Aktivity kampane vyvrcholili 1. decembra - prváci pripravili a rozdali červené stužky, ŽŠR pripravila tematickú rozhlasovú reláciu.
Žiaci aj vyučujúci prišli v červených tričkách.
Sme radi, že aj napriek aktuálnej covidovej situácii sa nám podarilo zrealizovať všetky naplánované aktivity pripomenúť myšlienku kampane našim študentom a zamestnancom. Mgr. Adriana Guothová

Mgr. Adriana Guothová