Hodnotiaca správa 2021

SPŠ stavebná- ÉKI

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo

Tohoročné aktivity projektu boli ovplyvnené šírením delta variantu pandémie Covid -19. Napriek všetkému sme mali to šťastie, že všetci žiaci chodili do školy.
V rámci projektu sme uskutočnili nasledovné aktivity: -usporiadali sme školské kolo výtvarnej súťaže o logo projektu, víťaznú prácu sme 10.11.2021 - Dávid Nyitrai, I.A „ AIDS 91 EÓ“ - zaslali do súťaže, -počas mesiaca sme po celé tie dni premietali na veľkoplošnej obrazovke v aule vchodu do školy film Anjeli a tematické osvetové videá s tematikou projektu, – 1.12. sme vytvorili stanovište, kde dobrovoľníci pripínali červené stužky žiakom a zamestnancom školy a na pozadí stanovišťa sme premietali krátke videá s tematikou AIDS a HIV, na chodbách školy sa vytvárali debatné krúžky a šírila sa tak osveta medzi žiakmi.

PaedDr. Marta Kluvancová