Hodnotiaca správa 2021

Základná škola G. Drozda s materskou školou Chrenovec-Brusno

Chrenovec-Brusno 395
97232 Chrenovec-Brusno

Hodnotiaca správa Červené stužky 2021

Základná škola G. Drozda s materskou školou v Chrenovci - Brusne v rámci kampane Červené stužky 2019 uskutočnila nasledovné aktivity:
- november - zhotovenie nástenky so základnými informáciami o HIV/AIDS a kampani červené stužky,
- oboznámenie žiakov 7. - 9. ročníka s kampaňou,
- 30.9. tvorba červených stužiek žiačkami 8. ročníka,
- 1.12. - rozdávanie červených stužiek učiteľom a žiakom druhého stupňa,
- krátke besedy so žiakmi, ktorých téma zaujala,
- rozhovory s mladšími "zvedavcami" z prvého stupňa.
- 2.12. - zverejnenie informácií o kampani Červené stužky, fotografií na stránke školy.

Bohužiaľ z dôvodu karantén sa nám nepodarilo zorganizovať besedu pre žiakov 9. ročníka na tému "Obchodovanie s ľuďmi" mestkou policajtkou a ani pozeranie filmu filmu o AIDS - Anjeli.

Mgr. Lucia Šemetas Lenhartová

Mgr. Lucia Šemetas Lenhartová